Yksilötutka

Yksilötutka -työhyvinvointikyselyllä kartoitetaan, mikä on vastaajan oma arvio työhyvinvointinsa tilasta tällä hetkellä. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti. Tuloksia voidaan käyttää menetelmän kehittämis- ja tutkimustarkoituksiin.

Ennen varsinaista kyselyä vastaajalta pyydetään taustatiedot. Aloita klikkaamalla alla olevaa painiketta.


Kyselyssä on 23 kysymystä. Kysymykset on rakennettu Työkykytalon kerrosten ja viitekehyksen mukaisesti.

Kyselyssä käsitellään henkilön työhyvinvointia seuraavista näkökulmista:

  1. terveys ja toimintakyky
  2. osaaminen
  3. arvot, asenteet ja motivaatio
  4. työ, työolot ja johtaminen
  5. perhe ja lähiyhteisö

Linkki työkykytaloon