Yksilötutka


Tervetuloa käyttämään Yksilötutka -työhyvinvointikyselyä. Vastaajien antamia vastauksia voidaan anonyymisti käyttää tutkimustarkoituksiin.

Jos olet kyselyn hallinnoija, tästä pääset kirjautumaan hallintaan.


Kehittämistyösi tueksi Työturvallisuuskeskus tarjoaa koulutusta, julkaisuja ja kehittämisen tukea:
http://ttk.fi/koulutus_ja_kehittaminen/tyokalut

Maksuton Sykettätyöhön.fi-palvelu tukee työhyvinvoinnin johtamista, kehittämistä ja työpaikan sisäistä yhteistyötä:
https://sykettatyohon.fi